Welkom op de WEBSITE VAN DE SCHOONHEIDSPOSTDUIVENCLUB IN NEDERLAND
De Schoonheidspostduivenclub (SPC) is een Nederlandse speciaalclub voor de fokkers van de diverse schoonheidspostduivenrassen.
De SPC is een vriendenclub met ongeveer 75 leden, jaarlijks organiseert zij een  fokkersdag en een clubshow.
Het cluborgaan verschijnt 2 x per jaar.
De contributie bedraagt 17,50 euro per jaar.
Voor eventuele vragen betreffende de Schoonheidspostduiven Club in Nederland    
maar ook voor adressen van fokkers kunt u zich via e-mail wenden tot de webmaster: Sytze de Bruine Klik op het E-mail bord !

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Opmerkingen of suggesties betreffende de website worden zeer op prijs gesteld, maar ook eventuele kritiek willen wij graag  van u vernemen ! ! !

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Wie zich op wil geven als lid van de SPC kan het Aanmeldformulier (aanklikken) gebruiken en dat per e-mail sdebruine1@zeelandnet.nl naar het secretariaat sturen !  

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Website counter
 

 

 

                                                    

 Index    Nieuws    Vererving   NSP  DSP   Dragoon    Gen.Homer   Show Homer  Ex.Homer    Show Antwerp    Giant Homer     Show Racer
 
BTTR  Kleurpostduif  Foto's Jongdierendag  Foto's Champion Show  Foto's Jubileumshow 2018 Gastenboek   Vraag & aanbod  Links  Rasbegeleidingscommissie                            

 

                                     

                                        

                                                                                
                                                             

 

 

   Secretariaat: Sytze de Bruine
   Burg. Dusarduynstraat 7
   4551 SV Sas van Gent
   Tel.0115453003
   e-mail:sdebruine1@zeelandnet.nl

 

    Het bestuur is samengesteld uit:
    Jos de Poel               Voorzitter
    Sytze de Bruine        Secretaris
    Barry Croes              Penningmeester
    Daan Admiraal           Bestuurslid
    Willem de Wal           Bestuurslid

 

       

                    Voor de hierna volgende rassen kunt u bij de SPC terecht :  

Ned. Sch. Postduif- Belgische Tent. Reisduif- Duitse Sch.Postduif- Dragoon - Exhibition Homer- Genuine Homer- Show Antwerp-Show Homer-Giant Homer-American Show Racer-Kleurpostduif

 

        

  Laatste Nieuws

9 Maart 2019 is de Jaarvergadering van de SPC te Vaassen


                                                                   

    

70-jarig bestaan SPC

De catalogus van de Jubileumshow staat on-line en is te downloaden van de Nieuwspagina

  Laatste Nieuws

Op de pagina Foto's Jubileumshow zijn de foto's van deze dag te vinden

 

  Vraag & aanbod