Home

        Home                 

                                

   

 

 

 

    Op 26 Oktober 2019 hebben wij weer de jongdierendag van onze Schoonheidspostduivenclub gehouden. Er waren 264 jonge

    duiven in alle 11 de clubrassen ingeschreven. Hieronder kunt u de catalogus downloaden.

Catalogus Jongdierendag SPC 2019

   

Beste duif per ras van de SPC jongdierendag op 26 oktober 2019

      

                Show Racer ZG 95                                 Giant Homer F 96                                  Show Antwerp F96  

                fokker H. Bosma                                    Fokker J. Suk                                        Fokker D.C.J. van Doorn

   

                Show Homer F 96                                Exhibition Homer F 96                                Genuine Homer F 96

                Fokker S. de Bruine                            Fokker S. de Bruine                                     Fokker P. van Deelen

   

         Ned. Schoonheidspostduif F 96          Duitse Schoonheidspostduif F 96              Belg. Tentoonstellingsreisduif F 96

         Fokker H. Benter                              Fokker F. de Nijs                                    Fokker R. Houben

 

                                                Kleurpostduif F 96                                         Dragoon F 96                              

                                               Fokker L. Andeweg                                          Fokker D.C.J. van Doorn