Rasbegeleidingscommissie

 1.  Bestaat uit tenminste twee personen.

     Zo mogelijk één ervaren fokker in het(de) betreffende ras(sen) en één keurmeester.

 2. Ten minste éénmaal per jaar voorafgaand aan de jaarvergadering komt de Commissie bijeen, of zo vaak als de commissie noodzakelijk acht.  

     Alles aangaande het (de) betreffende ras(sen) is bespreekbaar. De commissie kiest zelf haar onderwerpen.

3.  Indien noodzakelijk, zal de commissie het bestuur van advies dienen.  

4.   De commissie dient zich te oriënteren/ te conformeren in en met het land van herkomst dan wel perfectie van aangaande de betreffende rassen, en zich zoveel mogelijk bij te scholen.

5.   Zich zo nodig oriënteren in de overige om ons liggende landen aangaande ontwikkelingen in de betreffende rassen, zoals nieuwe kleurslagen etc.

6.  Wijzigingsvoorstellen aan de standaard commissie formuleren en verzendklaar maken voor de secr. SPC.   

7.    Wijzigingen goedgekeurd door de standaardcommissie publiceren in het cluborgaan, voorzien van een adequate c.q. vakkundige uitleg.

8.    Op verzoek van het bestuur  en individuele leden/fokkers, vragen aangaande de betreffende rassen  bestuderen en z.s.m. schriftelijk beantwoorden.

9.     Onderhouden van de Nederlandse standaards op actualiteit.

Ras:                                    Fokker:                         Keurmeester:

 N.S.P.                                Willem Tuinman.             Klaas Nicolaij

 D.S.P.                                B. Beekhuis                    A. Visser

 Ex. Homer                         Sytze de Bruine             Daan Admiraal.

 Show Homer                     Han van Doorn                Dennis van Doorn

 Show Antwerp                  Dennis van Doorn            Theo Rijks

 Showracer                       Daan Admiraal                 Jos de Poel                                                                                          

 Giant Homer                     Klaas de With                 Willem de Wal

 Dragoon                           Jack Kort                       Daan Admiraal

 Genuine Homer                 Jos de Poel                    Daan Admiraal

 Belg.T.T. reisduif             Cees van Oeveren.           Jos de Poel

 Als rasbewakers voor keurmeesters en fokkers treden op: Daan Admiraal - Jos De Poel en Willem de Wal die altijd met meerderheid van stemmen voorstellen doen.

 Taken en verantwoordelijkheden:

 De commissie is verantwoordelijk voor de interpretatie en het toepassen van de standaard tijdens de keuringen.

 Dragen zorg voor de opleidingen/bijscholing van de clubkeurmeesters.

 Maken eens per jaar een voordracht voor keurmeesters op de tentoonstellingen welke door de SPC worden ondersteund, zoals de districtshows.

 PR commissie:

 Internet: Sytze de Bruine

 Bladen   : Han van Doorn en Jos de Poel.

 De PR commissie: Draagt zorg voor de totstandkoming en verzending van het cluborgaan en voor het plaatsen van berichten in de vakpers.

Schrijft of verzamelt artikelen ter publicatie in vernoemde bladen.

Draagt zorg voor een actuele internet site.