Rasbegeleidingscommissie

Bestaat uit tenminste twee personen. Zo mogelijk 1 ervaren fokker in het(de) betreffende ras(sen) en 1 keurmeester.

Ten minste 1 maal per jaar voorafgaand aan de jaarvergadering komt de Commissie bijeen, of zo vaak als de commissie noodzakelijk acht. noodzakelijk acht. Alles aangaande het (de) betreffende ras(sen) is bespreekbaar. De commissie kiest zelf haar onderwerpen.

Indien noodzakelijk, zal de commissie het bestuur van advies dienen.  

De commissie dient zich te orienteren/ te conformeren in en met het land van herkomst dan wel perfectie van aangaande de betreffende rassen, en zich zoveel mogelijk bij te scholen.

Zich zo nodig orienteren in de overige om ons liggende landen aangaande ontwikkelingen in de betreffende rassen, zoals nieuwe kleurslagen etc.

Wijzigingsvoorstellen aan de standaard commissie formuleren en verzendklaar maken voor de secr. SPC.   

Wijzigingen goedgekeurd door de standaardcommissie publiceren in het cluborgaan, voorzien van een adequate c.q. vakkundige uitleg.

Op verzoek van het bestuur  en individuele leden/fokkers, vragen aangaande de betreffende rassen  bestuderen en z.s.m. schriftelijk beantwoorden.

Onderhouden van de Nederlandse standaards op actualiteit. 

Ras: 

 Fokker: 

 Keurmeester:

 Nederlandse Schoonheidspostduif    Klaas Nicolaij
 Duitse Schoonheidspostduif    Willem de Wal
 Kleurpostduif    Daan Admiraal
 Exhibition Homer     Sytze de Bruine  Daan Admiraal
 Show Homer  Han van Doorn  Dennis van Doorn

 Show Antwerp 

 Dennis van Doorn  Gerard Adriaanse
 Showracer   Daan Admiraal  Jos de Poel
 Giant Homer  Klaas de With  Willem de Wal
 Dragoon  Jack de Kort  Daan Admiraal
 Genuine Homer  Jos de Poel  Daan Admiraal
 Belg.T.T. reisduif  Patrick Wijnacker  Jos de Poel

Als rasbewakers voor keurmeesters en fokkers treden op: Daan Admiraal - Jos De Poel en Willem de Wal die altijd met meerderheid van stemmen voorstellen doen.

Taken en verantwoordelijkheden:

De commissie is verantwoordelijk voor de interpretatie en het toepassen van de standaard tijdens de keuringen.

Dragen zorg voor de opleidingen/bijscholing van de clubkeurmeesters.

Maken eens per jaar een voordracht voor keurmeesters op de tentoonstellingen welke door de SPC worden ondersteund, zoals de districtshows.

PR commissie:

Internet: Sytze de Bruine

Bladen   : Han van Doorn en Jos de Poel.

De PR commissie: Draagt zorg voor de totstandkoming en verzending van het cluborgaan en voor het plaatsen van berichten in de vakpers. schrijft of verzamelt artikelen ter publicatie in vernoemde bladen.

Draagt zorg voor een actuele internet site.

NSP
DSP
Kleurpostduif
BTTR
Show Racer
Giant Homer
Show Antwerp
Show Homer
Ex. Homer
Gen. Homer
Dragoon

Rassenbegeleiding

 

        Home                Rasbegeleidingscommissie