Home

        Home                 

                                

   

 

 

 

   

    Op 23 Oktober 2021 hebben wij na alle Covid-19 perikelen onze jongdierendag van de Schoonheidspostduivenclub weer

    kunnen organiseren. Er waren 191 jonge duiven in 10 de clubrassen ingeschreven. Hieronder kunt u de catalogus downloaden.

Catalogus Jongdierendag SPC 2021

   

 

Beste duif per ras van de SPC jongdierendag op 23 oktober 2021

      

                          

Giant Homer F 96                     Show Antwerp F96                            Show Homer F 96 

                        Fokker J. Suk                           Fokker D.C.J. van Doorn                    Fokker J. D. van Doorn

                                                                              

                       

                    Exhibition Homer F 96                       Genuine Homer F 96                  Ned. Schoonheidspostduif F 96

    Fokker S. de Bruine                           Fokker D.C.J. van Doorn            Fokker H. Benter

                                                        

                             

             Duitse Schoonheidspostduif ZG 95           Kleurpostduif F 96                            Dragoon F 96

             Fokker F. de Nijs                                    Fokker E. van Vliet                            Fokker D.C.J. van Doorn