Naar NSP    Rasbegeleiding Nederlandse Schoonheidspostduif 2010    Naar RBC

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 

 

Verslag rasbegeleidingscommissie 2010                            Maart 2011

De Nederlandse Schoonheidspostduif het afgelopen showseizoen.

Onze algemene indruk is dat we zeer tevreden kunnen zijn over onze Nederlandse schoonheids postduif. Op de diverse shows zit dit ras dikwijls hoog in de prijzen. Over het algemeen is het type wel goed, zij het dat er gelet moet worden op de (staart)lengte. Een enkele keer komt het ook nog voor dat de NSP wat te hoog staat. Veel problemen kunnen zich voordoen aan de kop. Vooral bij de witten is er nog het een en ander te verbeteren aan de neusdoppen, bij de zwarten is hierin veel vooruitgang geboekt. Ruwe neusdoppen zie je hier en daar nog wel eens bij de blauwzwartgebanden en met name ook bij jonge dieren. Maar ook in deze kleurslag nog wel wat  blazige neusdoppen; let wel heren keurmeesters dit mag best op de kaart vermeldt worden.                       

Wat al behoorlijk aan het terugdringen is is de wat te diep ingesneden neusdop. Hier moeten we op blijven letten. Echter dieren waar de snavelrug zichtbaar is kom je gelukkig bijna niet meer tegen. Sommige   koppen worden wat smal en dan mis je de wigvorm.  Wat misschien ook nog wat aandacht moet krijgen is    de horizontale kopdracht. In Duitsland is dit ras met zeer grote sprongen vooruit gegaan. Dat komt natuurlijk ook om dat veel van onze goede dieren naar Duitsland verkocht worden. We bemerken dat het aantal NSP fokkers bij onze club ietsje afneemt, wat is daarvan de reden? Heren fokkers er liggen nieuwe uitdagingen te wachten; wat dacht u van de kleurslagen blauwzilver -, roodzilver - en geelzilver ongeband en dan de eenkleurige rode en gele met  rode, respectievelijk gele slag - en staartpennen tegenover de dominant rode en gele welke lichte, respectievelijk roomkleurige slag - en staartpennen horen te hebben? Ga die uitdaging eens aan! Tot besluit kunnen wij melden dat we zeer tevreden zijn over de kwaliteit van onze Nederlandse schoonheidspostduif.

Willem Tuinman & Klaas Nicolaij

De Nederlandse Schoonheidspostduif is in de onderstaande kleurslagen erkend.

De geel gemarkeerde kleurslagen zijn met ingang van showseizoen 2011 erkend.

wit ,zwart, dun, rood, geel, dominant rood, dominant geel, blauw ongeband, blauwzilver ongeband, roodzilver ongeband, geelzilver ongeband, blauw zwartgeband, blauwzilver donkergeband, roodzilver geband, geelzilver geband, blauw gekrast, blauwzilver gekrast, roodzilver gekrast, geelzilver gekrast, blauw donker gekrast, blauwzilver donkergekrast, roodzilver donkergekrast, geelzilver donkergekrast, blauw schimmel, blauwzilver schimmel, roodzilver schimmel, geelzilver schimmel, bont (in de vorengenoemde kleuren).