Naar DSP        Rasbegeleiding Duitse Schoonheidspostduif 2011                        Naar RBC

Verslag van de rasbegeleidingscommissie 2011.                                               

Wat het tentoonstellen betreft is het wat aantallen betreft een vreemd seizoen geweest voor de Duitse Schoonheidspostduiven. De start was alleszins redelijk; een aantal van 40 stuks op de jongdierenkeuring met een verrassende winnaar, daarbij ging het niet om de kleur van de duif, dat was een blauw zwartgebande, geen verrassing maar het was de heer H. Gijzen die de winnende duif in de kooi bracht.

Een mooi aantal van 30 stuks kort na de jongdierenkeuring bij de Friese Sierduiven Club, met een  keuring waar de meningen van enkele inzenders over de keuring nogal verdeeld was. Winnaar Bennie Nijhof met een jonge blauw zwartgebande doffer 97 punten.

Op de Keistadshow hadden het er meer kunnen zijn; een aantal van 19 stuks viel tegen, hier was de winnaar Frans de Nijs met een blauw gebande 'buitenlander', dat is lang geleden dat dit ons overkwam, want we hebben hier in Nederland toch echt wel goede duiven. Het was overigens best een mooie met een imponerende ''schwung'' in de kopbelijning.

De Noordshow in Zuidlaren kwam tot een aantal van 34 stuks Duitse Schoonheidspostduiven waarbij maar liefst 14 x 96 punten werd toegekend, in bijna alle kleurslagen werd dit puntental een  of meerdere keren toegekend. De voor onze club onbekende keurmeester was dus zeer onder de indruk van de kwaliteit, een jonge roodzilver gebande doffer van Iwan Meester (geen lid!) was de mooiste in het ras. Twan is inmiddels wel lid van de club geworden.

Een afknapper was de clubshow bij de Championshow, slechts 8 Duitse Schoonheidspostduiven van 2 inzenders (de rasbegeleidingscommissie zelf). Waarom vragen we ons dan af, was het de keurmeester, het tijdstip of was de show niet goed genoeg, we vernemen het graag, misschien op de jaarvergadering?   

Wat de keuringen als zodanig betreft ontstond er toch op meerdere shows weer een discussie over de kopdracht van de Duitse Schoonheidspostduif. Voor alle duidelijkheid: er kan geen sprake zijn van een horizontale kopdracht,

uitgaande van de snavellijn die schuin naar beneden loopt. De kop tekening laat wat dat betreft niets aan duidelijkheid te wensen.

Een punt van aandacht blijft de zozeer gewenste aansluitende oogrand bevedering, vooral bij de kleurslagen waar dit niet zo opvalt, zoals bijv. de getijgerde en de schimmelkleuren werd dit nog wel eens over het hoofd gezien.  De oograndkleur moet van wit tot lichtgrijs zijn, bij alle kleurslagen, gele of roodachtige oogranden leidt net als de niet sluitende oogrand bevedering tot puntenaftrek.

 Let op de oogrand als zodanig; deze moet rondom zichtbaar blijven, in een heel enkel geval zien we aan de bovenzijde van het oog bevedering die er overheen valt en de oogrand bovenlangs afdekt, hier mag men een opmerking over maken en hoeft niet direct tot puntenaftrek te leiden maar kan bv. het verschil maken bij het maken van een rangorde.

Het lijkt er verder op dat we in kleurslagen in de toekomst meer variatie gaan zien. In de blauw,  zwart,  dominant rood- en geel getijgerde kleuren zit vooral uitbreiding er is dankzij uitstekende contacten met Duitse fokkers goed fokmateriaal naar Nederland gekomen. Zelfs zien we mogelijk in de toekomst de uiterst zeldzame recessief rode en gele op de Nederlandse tentoonstellingen verschijnen.

een verassing viel te noteren op de SV Hauptsondershau in Rostock (Dld) waar een recessief rode doffer van Nederlandse komaf (fokker Gerard Bosman) het tot SG 95 E bracht en in die kleurslag mede tot de mooiste duiven behoorde. De Nederlandse afvaardiging (inmiddels weer 3 clubleden) naar de Sonderschau van de Gruppe Minden-Ravensberg in Duitsland hebben het daar ook weer goed gedaan in meerdere kleurslagen.

De Duitse Schoonheidspostduif is in onderstaande keluren erkend:

wit, zwart, dun, rood, geel, dominant rood, dominant geel, donker ongeband, blauw ongeband, blauwzilver ongeband, roodzilver ongeband, geelzilver ongeband, blauw witgeband, blauw zwartgeband, blauwzilver donkergeband, roodzilver geband, geelzilver geband, blauw gekrast, roodzilver gekrast, blauwzilver gekrast, geelzilver gekrast, blauw donkergekrast, blauwzilver  donkergekrast, roodzilver donkergekrast, geelzilver donkergekrast, meellicht ongeband, meellicht geband, geleeuwerikt, blauw schimmel, roodzilver schimmel, blauwzilver schimmel, geelzilver schimmel, bont (in alle bovengenoemde kleurslagen), zwart donkergetijgerd, blauw donkergetijgerd, rood donkergetijgerd, geel donkergetijgerd.