BELGISCHE TENTOONSTELLINGSREISDUIF

 

“Als rechtstreekse afstammeling van de wereldberoemde Belgische postduif is dit ras geselecteerd op schoonheid in verenpak en een rijke zachte bevedering, kopbelijning en kleur. DE BELGISCHE SCHOONHEIDSPOSTDUIF”,     citaat Jos de Poel.

 

Hoe het begon

 

Toen ik op de Kempenshow de Belgische Tentoonstellingsreisduif voor het eerst in levenden lijve zag werd ik direct bevestigd in wat ik wist van dit ras. Zonder overdreven lyrisch te doen zag ik een pure duif zonder opsmuk, geen toeters en bellen, perfect van bouw, elegant en een aansprekende donker oog, dat me fier aankeek, waardoor ik direct was verkocht. Nu waren deze duiven niet van de eerste de beste liefhebber. Het koste de nodige inspanning overspant door geluk, want ik ging met mijn eerste vogels naar huis. Goede contacten nadien hebben mijn stam bepaald en zo kwamen herhaald goede duiven uit Tessenderlo naar Veenendaal.

Na contact met onze voorzitter Jos de Poel schrijft hij in het clubblad van onze SPC een aanzet om de Belgische Schoonheidspostduif weer op de kaart te zetten maar dan gericht op de Belgische standaard.

 

Een uitgebreide mailwisseling ontstond tussen Jos de Poel, Sytze de Bruine, Klaas Nicolaij, Juul Lauwers Twan Raijmakers en mij Cees van Oeveren. Daarna zijn er contacten tussen het SPC bestuur en de secretaris van de NBS standaardcommissie Hans Schipper.

Na een presentatie in de vereniging en bespreking op de rassendag te Leerdam begon de trein te rijden…………..

 

Aldus schrijft Cees van Oeveren in het SPC clubblad van oktober 2009.

 

Stand van zaken en ontwikkelpunten

 

Vastgesteld kan worden:

-dat de duiven die er nu zijn opvallen doordat ze echt body hebben met een prima vitaliteit.

-dat het type, bouw, voorkomen en elegantie aanwezig is.

-dat het ook hier opvallend is de soms opmerkelijke verschillen in grootte bij doffers en duivinnen.

-dat aandacht verdient dat de stand horizontaal moet zijn met een aflopende ruglijn.

-dat vleugels goed moeten aanliggen.

-dat de kopvorm nadrukkelijk zo gevormd moet zijn dat de snavel meeloopt in de kopbelijning.

 

 

 

 

Naar onze mening is de standaardtekening nog voor verbetering vatbaar. Deze tekening zal nog een keer moeten worden gepreciseerd en zal meer moeten kloppen met de beschreven standaardregels.

 

We komen tot de volgende slotsom: dat het niet waar is dat het ras nog in de kinderschoenen staat. Het is een oud ras, maar wij moeten erkennen dat wij nog jong zijn. De duivenwereld is in ieder geval nog jong. Daarom moeten wij opzoek gaan naar een vorming van dit ras dat een goed vertrekpunt heeft en goed te fokken is. De inspanning die geleverd moet worden is dat alle wensen ook vastgehouden kunnen worden. Dan is de fokker weer aanzet.

 

 

 

STANDAARD BELGISCHE SCHOONHEIDSPOSTDUIF

 

Land van oorsprong: België                                                        

 

Algemeen voorkomen

 

Postduiventype, horizontale houding met licht afhellende rug.

 

Raskenmerken

 

Type:               Breed.

Stand:              Middelhoog, horizontaal.

Kop:                 Breed, goed gevuld, goed gewelfd; de schedellijn gebogen vanaf de snavel tot aan de nek.

Ogen:               Groot, alle oogkleuren zijn toegestaan.

Oogranden:       Fijn, rond, kleur conform de kleur van de bevedering.

Snavel:             Krachtig, breed; niet te kort. Blank bij wit, bij de andere kleurslagen conform de  kleurslag zwart

                        tot licht hoornkleurig.

Neusdoppen:     Fijn van weefsel, middelmatig groot, glad aanliggend..

Keel:                Goed uitgesneden.

Hals:                Middellang, krachtig, glad.

Borst:              Sterk ontwikkeld, goed gerond en hard bespierd.

Rug:                 Breed en licht aflopend.

Vleugels:          Goed bevederd met brede, slagpennen. Vleugeldracht normaal.

Staart:            Middellang en smal; staartdracht normaal.

Benen:             Middellang, kleur nagels conform kleur bevedering.

Bevedering:      Rijk, glad aanliggend.

 

Kleur en tekening

 

Zie voor kleuren het hoofdstuk "specificatie van kleuren" in de NBS-standaard. De kleuren intensief, respectievelijk zuiver' Stuit gekleurd.

 

Fouten

 

Afwijkend type; te hoge of te lage stand; smal in de schouders; platte

borst, lange hals; geknepen voorhoofd; platte, smalle- of lange kop, teveel

achterhoofd; keelwam; te korte snavel; sterk ontwikkelde neusdoppen,

rode oogranden, tweekleurige stuit, afwijkende nagelkleur.

 

Beoordeling

 

Na het algemeen voorkomen zijn de volgende raskenmerken in

onderstaande volgorde van betekenis:

- Type en stand.

- Kop en snavel.

- Bevedering en kleur.

 

Ringmaat:9mm

 

====================================================================================================================================================================================

 

Verslag rasbegeleidingscommissie 2010                            Maart 2011

 

De Belgische Tentoonstellingsreisduif het afgelopen showseizoen.

 

Verslag van de rasbegeleidingscommissie over de Belgische Tentoonstellingsreisduif in het afgelopen jaar 2010.

Omdat het fokkerpotentieel nog gering is valt er weinig te vertellen over de algemene situatie van dit ras. Voorzichtig aan begint het aantal fokkers op te lopen. Er zijn voor  zover mij bekend nu een vijf tal liefhebbers die met dit mooie ras zijn begonnen. Sommigen eerst met een paar duiven om te wennen en er zijn er die verder geholpen willen worden of zijn inmiddels geholpen.  Het zou zo zijn dat er in zuidelijk Nederland nog een paar fokkers zijn (T.T. Loon op Zand),maar die zijn mij niet bekend en die zijn in ieder geval en helaas geen lid van onze club.

Het valt op dat voornamelijk de niet-club keurmeesters nog steeds niet goed raad weten met onze huidige standaard, gezien de nogal ruim wisselende opmerkingen van terecht tot volkomen onzin. Dit is ook best wel begrijpelijk omdat er nou eenmaal weinig dieren zijn en het ras voor Nederlandse begrippen nog jong is en daarom weinig bekend. Een goede instructie is nodig teneinde het ras de kans te geven dat het verdient. De rasbegeleiders hebben een opzet, tot aanscherping van de standaard, deze al of niet te plaatsen in een standaardbijlage, uitvoerig bezien aan de hand van de huidige stand van de BTTR.  Deze aspecten zijn besproken met een Belgische liefhebber die al jaren een goede kenner van het ras is en de Belgische standaard zeer goed kent. In het bijgaande overzicht zijn die aspecten weergegeven. Deze elementen zullen dit jaar door de rasbegeleidingscommissie nader onder de loep genomen worden en de zwaarte ervan worden bepaald. Dit moet leiden tot een completeren van de standaard. Onduidelijkheid bestaat er voor de kleurslagen. Het voorstel is om alle kleuren toe te staan conform de Belgische standaard en conform de NSP en de DSP.  Een voorstel zal daartoe moeten worden gedaan. Een verder voorstel is dat er in de standaard een instructie  wordt  gegeven welke zaken er nu werkelijk toe doen en welke beslist niet, maar dat geldt voor alle postduivenrassen.

Al met al kan van de huidige stand worden gezegd dat het ras in uniformiteit vooruitgaat. Hierdoor zal het ras winnen aan acceptatie en zal het meer gewaardeerd worden en even serieus bekeken worden als onze overige clubrassen.   

 

Fokker: Cees van Oeveren

 

Keurmeester: Jos de Poel

De Belgische Tentoonstellingsreisduif is in de onderstaande kleurslagen erkend. 

Wit, zwart, dun, dominant rood, dominant geel, blauw zwartgeband, blauwzilver donkergeband, roodzilver geband, geelzilver geband, blauw gekrast, blauwzilver gekrast, roodzilver gekrast, geelzilver gekrast, blauw schimmel, bont in alle erkende kleuren.