Naar SR                Show Racer RBC 2011

Verslag rasbegeleidingscommissie 2011                            Maart 2012

De Showracer in het tentoonstellingsseizoen 2011/2012                                                        

De rasbegeleidingscommissie voor de Showracer is van mening, dat we in het vervolg op verleden jaar, de kopbelijning de kopdracht en de snavelsterkte als speerpunten moeten handhaven. De gezichtslengte, een goede substantie en een sterke stompe snavel, zijn en blijven de belangrijkste aandachtpunten de komende jaren.

Niet enkel in Nederland speelt dit, ook in de ons omringende landen nemen deze ontwikkelingen serieus. Ook zij proberen de Amerikaanse lijn te volgen.

De algehele indruk of liever nog de eerste indruk is en blijft natuurlijk de lichaamshouding. Deze is echter bij de meeste van de tentoongestelde dieren dik in orde. Een tip aan de keurmeesters zou nog kunnen zijn, om wanneer een Showracer niet de juiste lichaamshouding aan neemt, de duif eerst uit de kooi te nemen om de handbeoordeling te doen.

Laat in dat geval de eerste regel op de beoordelingskaart open en vul, nadat de duif in de kooi is teruggeplaatst het type en de lichaamshouding in.

U zult zien, dat in negen van de tien gevallen de duif probleemloos de juiste “stand” /houding aanneemt, en niet in negen van de tien gevallen zoals op onze jongdierendag de duiven het in lichaamshouding lieten zitten. De kwaliteit in ons land is inmiddels wel zo, dat deze horizontale houding er in grote lijnen wel uit is.

De grove neusdoppen, zijn zeker bij overjarige doffers normaal en mogen niet bestraft worden zolang ze de kopbelijning niet al te zeer verstoren.

Roodzilver en geelzilver met en zonder schimmel in de hals, is bij zowel geband als gekrast toegelaten. Deze aanpassingen moeten z.s.m. in de standaard worden opgenomen

De rasbegeleidingscommissie is voornemens, de komende jaren deze ontwikkelingen te stimuleren en op de beoordelingskaart deze wensen te vermelden, zonder de dieren daarop daadwerkelijk te drukken. Wel moge duidelijk zijn, dat dieren die wel over de juiste raskenmerken beschikken, vóór gaan in rangorde.

Jos De Poel/ Daan Admiraal.