Naar SH                  Verslag RBC 2011 van de Show Homer 

De Show Homers in het seizoen 2011 / 2012              

Het is een gegeven dat de Show Homer, evenals de Exhibition Homer en de Show Antwerp, niet in groten getale op shows te zien zijn. In Nederland niet, in Homeland Engeland niet en elders ook niet. De Genuine Homer zien we ietsje meer, maar ook dat is maar zeer betrekkelijk. Kortom, we zullen zuinig op onze Engelse rassen moeten zijn en steeds weer trachten fokkers warm te kunnen krijgen voor deze fantastische rassen.

Ook in het afgelopen seizoen konden we gelukkig weer op verschillende tentoonstellingen de Show Homers bewonderen; zo zagen we ze onder meer op onze Jongdierendag in Apeldoorn, Delta-Show in Vlissingen, Keistadshow in Amersfoort en op de clubshow bij de Champion Show in Nieuwegein (tevens NBS Bondsshow).

In het voorbije seizoen zagen we weer prachtige dieren met goede tot zeer goede beoordelingen. Wel moet geconstateerd worden dat het euvel van een niet correct tot krom borstbeen meer de kop opstak dan in voorgaande seizoenen, althans nu kwam het meer tot uiting bij een aantal beoordelingen. Het is nu eenmaal een gegeven dat men op de tentoonstellingen bij een duif een recht borstbeen verlangt. Er is in het verleden al veel discussie geweest over een niet geheel recht borstbeen. Is het borstbeen niet geheel recht, dan kan men spreken van een niet onberispelijk borstbeen en doorgaans zal dat weinig tot geen puntenverlies opleveren.

Vertoont het borstbeen echter een echte kromming of zit er een slag in (een S-bocht) dan wordt het menens en moet het dier gedrukt worden in predikaat of bij een S moet men het dier uitsluiten. Maximaal 94 punten bij een kleine kromming tot maximaal 92 punten bij een grotere kromming en 0 punten bij een S-kromming. Ook al zit de Show Homer doorgaans niet zo strak in zijn verenpak dan bijv. de Exhibition of de Genuine, hij moet wel showconditie hebben. Met name op de Champion Show zagen we enkele dieren die dat niet hadden. Jammer: enkele toonden wel goede kwaliteiten, maar werden terecht teruggezet in punten wegens geen goede showconditie.

In type en stand is er weinig veranderd ten opzichte van vorig jaar. Het blijft een gegeven dat sommige Show Homers moeite hebben met de juiste opgerichte stand. Een horizontaal staande Show Homer is niet mooi en er zal hier dan ook een opmerking over gemaakt moeten worden op de beoordelingskaart en het kost hem punten.

De kop en snavelpartij zijn bij de Show Homers zeer belangrijk. Aan deze onderdelen wordt in Engeland aanmerkelijk meer punten toegekend dan aan het lichaam. We moeten hier dan ook streng zijn. We verlangen nu eenmaal een fraaie lang gebogen kopronding zonder onderbrekingen vanaf snavelpunt tot het achterhoofd. Een brede en krachtige onder- en bovensnavel die met de kopronding goed meeloopt. In het voorhoofd mag geen kneep zitten. Ook dat is een punt dat men moet kennen. Bij jonge dieren zien we wel dat zij nog niet een volledig mooie gebogen voorhoofdslijn tonen en of de voorhoofdsbelijning nog niet geheel is gevuld. Na de rui kunnen zij dit fraai tonen en zijn dan als jaarling op hun mooist.

Ook zagen we enkele dieren die te kampen hadden met wrat of neusdruk. Dat kost het dier 1 of meer punten, al naar gelang de ernst.

Ogen en oogranden waren over het algemeen goed. We mogen de parelogen van de Show Homer niet vergelijken met die van de Exhibition Homer en zeker niet met die van de Genuine Homer. Bij de Show Homer zijn ze doorgaans iets minder helder, soms zit een wat rode adering er in. We moeten wel blijven ijveren naar een zo helder mogelijk pareloog en dieren met ogen waarin het rood aanmerkelijk is, moeten we terugzetten.

In kleur weinig problemen. In Engeland wordt kleur ook niet zo belangrijk gevonden. De kleur is met slechts 10 punten op de 100 puntenschaal minder belangrijk. De meesten hebben hier een goede kleur. Bij de blauw zwartgebanden zien we wel eens vlekjes op het schild en bij de krassen kan de krastekening wel eens iets helderder. Specialist keurmeesters zetten hiervan soms wel eens iets op de kaart, maar waarderen dit (gelukkig) niet af. Het zijn immers geen kleurduiven!

Vanaf het komende tentoonstellingsseizoen geldt een wijziging/aanpassing van de standaards van de Engelse rassen, waaronder ook de Show Homer. Het accent komt nog meer te liggen op de kopvorm en snavel, gevolgd door neusdoppen, ogen en oogranden (de complete kop) en daarna het type, stand en houding.

De Rasbegeleidingscommissie,

keurmeester: Dennis van Doorn

fokker: Han van Doorn