Rasbeschrijving:

Huidige stand van zaken

De Show Antwerp is geen ras wat je er zomaar even bij neemt, het is een ras voor specialisten en volhouders. Dat is dan ook de reden dat het aantal fokkers gering blijft.

Op dit moment treft men het ras nog maar spaarzaam aan, er zijn nog enkele Show Antwerp fokkers in Engeland, Nederland, Belgie, Duitsland en in U.S.A. In Duitsland zijn enkele fokkers actief met de fok van de Show Antwerp, waarbij de Engelse Owl wordt gebruikt. Resultaat is dat zij weliswaar korte types hebben, maar zij missen de karakteristieke eierkop en de volle wangen. Voor kenners is het niet de echte Show Antwerp. In Nederland en in Engeland ziet men nog de echte Show Antwerps. Doordat er vele jaren in Nederland weinig Show Antwerps op de show te zien waren en fokker(s) noch keurmeesters precies wisten waar ze aan toe waren met de 3 koplengtes, is in een speciale bijeenkomst van de Schoonheidspostduivenclub begin de tachtiger jaren voor het middengezicht gekozen. De standaard is daar ook op afgestemd. Op dat moment was er in Nederland 1 fokker van de Show Antwerp in de persoon van H. Schrama uit Biddinghuizen. Zijn dieren waren zeer rastypisch, maar hadden vaak wel wat kortere koppen. Midden jaren tachtig moest dhr. Schrama in verband met drukke werkzaamheden de fok met de Show Antwerp beeindigen en ging de gehele stam over naar Dennis van Doom in Middelburg die tot op de dag van vandaag dit ras is trouw gebleven en jaarlijks prachtige dieren weet te showen. Jammer is het dat geregeld nieuwe fokkers na enkele jaren afhaken.

Het ras

De Show Antwerp is een ras dat echt thuishoort in de Schoonheidspostduivengroep en met name bij de Engelse Homers. Qua gedrag komt de Show Antwerp sterk overeen met zijn neven de Show Homer en de Exhibition Homer. Verder valt op dat de bouw van de Show Antwerp, met name de bek en de benen, dezelfde grofheid hebben als die van de andere Engelse Schoonheidspostduivenrassen. De bevedering voelt hetzelfde aan en vaak zien we bij de Show Antwerp die typische, wat bredere vleugelbanden en vertoont ook de krastekening dezelfde onregelmatigheid, zoals de Show Homer die dat ook laat zien. Tenslotte moeten alle Engelse Schoonheidspostduivenrassen afhellend staan en daarbij een goed ontwikkelde borst tonen.

De fok

De Show Antwerps zijn prima in het leggen van eieren en de bevruchting is over het algemeen zeer goed te noemen. In het koude voorjaar kunnen eieren in het eerste rondje wel eens onbevrucht zijn. Ze broeden prima, maar ze zitten, evenals de andere Engelse schoonheden, wel zwaar op de eieren. Men moet dan ook zorgen dat ze de eieren niet stuk zitten. Een eenvoudige oplossing is het in de broedschotel leggen van een stukje schuimrubber met een dikte van ongeveer 8 mm. De broedschotel wordt met het stukje schuimrubber in een krant ingepakt. Tabakstelen mogen daarbij niet gebruikt worden. Als de duif gaat doorzitten, drukken ze de eieren in het schuimrubber en blijven daardoor heel. Als de jongen een week oud zijn, moet het schuimrubber worden verwijderd. Dan wel tabakstelen gebruiken om onder meer het zwemmen van de jongen tegen te gaan, in het bijzonder wanneer ze alleen in de schotel liggen.

De opfok van de jongen verloopt niet altijd naar wens. De Show Antwerp is niet altijd een goede voedster voor de jongen. Het ene koppel brengt de jongen wel groot en het andere koppel laat het na een tweetal weken afweten. Hierop kan en moet geselecteerd worden.

Een oplossing is het laten grootbrengen van de jongen door bijv. de Exhibition Homers. Dit Engelse Homerras heeft daar totaal geen moeite mee. Men kan dan de jongen ook omruilen. Door de lange snavel is het voor de Show Antwerps dan gemakkelijker om de jongen te voeren. Erg belangrijk is dat de Show Antwerps jongen grootbrengen opdat dit er niet uitgefokt wordt.

Het selecteren

Wanneer de jonge Show Antwerps zijn opgegroeid moet de fokker wat geduld hebben bij het selecteren. Pas na een jaar is het type volledig uitgegroeid en is met name de kop volledig gevuld. Toch zijn er voor die tijd al de nodige fouten aan de kop te ontdekken. Zo is een te zwakke ondersnavel al snel waar te nemen, bovendien zal zo'n snavel niet goed sluiten en de bovensnavel vaak storend oversteken. Ook op wrat en snaveldruk kan al snel geselecteerd worden. De kop kan in een vroeg stadium al herkenbaar te vlakke gedeelten in de voorkop vertonen. Vaak zien we dan een vlakke voorkop, met een sterk afhellende snavel. Ook te geronde koppen, dus terug naar het kortgezicht, komen regelmatig voor, maar wanneer deze vogels voldoende andere kwaliteiten bezitten kunnen ze worden aangehouden om, in combinatie met een juiste partner met b.v. een langere kop, voor nakomelingen met de juiste kopvorm zorgen.

 

 

          Naar SA       Rasbeschrijving van de Show Antwerp