Naar KPD                            Dubbele ringen Kleurpostduif

Nieuw aangenomen voorstel betreft ringen Kleurpostduiven

Tijdens de NBS ledenvergadering in 2015 is het voorstel aangenomen om toe te staan Kleurpostduiven te showen die een NBS-ring en een NPO-ring omhebben. 2 ringen dus. Het is voor een kleurpostduivenhouder dus altijd mogelijk zijn overtolligedieren te verkopen aan vliegpostduivenhouders omdat ze dan een NPO-ring dragen.............. De SPC en NBS denken met U mee!!

Het is t/m het showseizoen 2017-2018 toegestaan Kleurpostduiven in te sturen alleen met een NPO-ring, daarna mag dit niet meer.