Naar GH             Verslag RBC van de Giant Homer

 

De Giant Homer in 2011

Korte impressie van het afgelopen tentoonstellingsseizoen:

Het aantal fokkers is nog steeds beperkt maar stabiel. Alle fokkers beschikken over prima dieren, die ook in het buitenland goed mee kunnen doen. Voorbeeld daarvan is de oude indigo gebande duivin van Jan Suk die het in Duitsland tot kampioen oude duivinnen bracht op de Sonderschau in Leipzig.  Er werden daar maar liefst 330 Giants ingezonden.

Er zijn hier en daar nog wel wat verbeterpunten, al zijn die niet bij alle kleurslagen gelijk. De kleurslag met gemiddeld de beste kwaliteit is blauw zwartgeband.

Aandachtspunten zijn dat de Giant een krachtig, breed, kort en wigvormig lichaam (compact en gespierd) moet hebben wat met een diepe borst en volle onderbelijning gepaard moet gaan. De stand zal altijd horizontaal zijn. Het type mag niet tot stand komen door de duif te mesten, wat bij de handbeoordeling te voelen is, deze dieren voelen sponzig aan. De slagpennen moeten vast op de rug aanliggen, iets waar het nog wel eens aan mankeert. Lange ruggen en staarten komen ook nog wel eens voor. De staart moet tevens smal zijn, wat mooi bij het wigvormige lichaam past.

De hals wordt middellang verlangd, maar heeft de neiging om kort te worden, wat vrij logisch is bij een korte lichaamsbouw. Er ontstaat dan gemakkelijk een stierennek, wat niet graag wordt gezien. De halsvorm is taps. De halsbevedering is strak aanliggend, maar wil nog wel eens wat los of ruw zijn. Halsplooien laten een Giant in de onderste regionen eindigen.

De kop wordt verlangd met een kort gezicht, dit is de afstand tussen mondhoek en oog, waarbij de kopbelijning gerond (niet rond) is van snavelpunt tot achterkop. De achterkop gaat vloeiend over in de nek, afplattingen zijn fout. Lange spitse koppen komen nog wel voor, maar vaak laten deze vogels het in type ook al zitten.

De snavel wordt stomp en krachtig verlangd, waarbij beide helften het liefst even sterk zijn, vaak kan de ondersnavel nog wat sterker of zoals ook wel gezegd, meer substantie hebben. Dieren met een lange dunne snavel doen niet meer mee. De neusdoppen mogen niet te grof worden. Wratvorming aan de ondersnavel houdt een Giant op 92 punten. De oogranden zijn fijn van structuur en goed omsloten, wat nog niet altijd het geval is.

Voor de Giant is de nieuwe Europese Standaard inmiddels van kracht geworden, het komende seizoen dient de Giant dan ook volgens deze Standaard te worden gekeurd. Een extra voordeel is dat nu veel meer kleurslagen zijn erkend.

                                                                                                                                                            Amerikaanse standaardtekening

                                                                                                                                                            1" (duim) is 2,54 cm. 1 oz is 28,3 gram

                                                                                

De Giant Homer is in de onderstaande kleurslagen erkend.

De geel gemarkeerde kleurslagen zijn met ingang van showseizoen 2011 erkend.

wit, zwart, dun, bruin, rood, geel, donker, dominant rood, dominant geel, andalusisch blauw, fokzuiver anadalusisch blauw, blauw zwartgeband, blauwzilver donkergeband, roodzilver geband, geelzilver geband, bruinzilver geband, indigo geband, indigo gekrast, blauw gekrast, roodzilver gekrast, geelzilver, gekrast, bruinzilver gekrast, blauw schimmel, blauwzilver schimmel, roodzilver schimmel, geelzilver schimmel, witpen en bont (in de boven, genoemde kleurslagen), zwart donkergetijgerd, rood donkergetijgerd, geel donkergetijgerd.

Willem de Wal