Gen. Homer               Verslag RBC van de Genuine Homer 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De Genuine Homer in het tentoonstellingsseizoen 2011/2012.                                                                

 Het type.

Allereerst moeten we alert blijven op het juiste brede en korte type, steeds moet men bij het in de hand nemen geimponeerd zijn door de borstbreedte de duif moet steeds de neiging hebben om door deze borstbreedte in combinatie met het ongelofelijke wigvormige lichaam uit de handen te glijden, dit moet samen met borst voor en onder de vleugels de belangrijkste eigenschap blijven, met hieraan gekoppeld de afhellende stand, op onze tentoonstellingen zien we soms G.H. die te smal zijn in borstbreedte vaak in combinatie met te weinig borst voor en onder de vleugelbogen deze duiven mogen zeker niet hoog beoordeeld worden, daarom is de keuring in de hand zo belangrijk vooral voor keurmeesters die deze duiven niet vaak keuren, de insiders kunnen door hun ervaring vaak van de buiten kant al zien hoe de breedte van de borst, versmalling en kort lichaam in de hand zou zijn, opmerking hierbij is dat de G.H. In een prima lichaamsconditie moet zijn, anspecken noemen de Duitsers dit, is deze conditie er niet, ziet en voelt men dit, en komt de duif  niet aan de punten die anders er wel zouden zijn.   

De kop.

Zeer belangrijk is de kopbreedte en kopronding met de DIP ,in de afgelopen jaren hebben wij ervaren dat de dip de neiging heeft om steeds minder te willen worden ,en de voorhoofdslijn al halverwege de neusdoppen omhoog wil gaan lopen, ook moeten we ons voor kunnen stellen om bij een grovere neusdop  als het ware onder de neusdop  door te kijken om deze dip te willen zien,  de lijn onder de  neusdoppen moet dan ook bijna horizontaal liggen en niet sterk oplopend, vooral voor de fok is dus een overdreven DIP zeer belangrijk, bijkomende fout  hierbij is te weinig millimeters boven de ogen waardoor de kopronding ook verloren gaat, hoe meer kopronding hoe duidelijker men de DIP ziet, keurmeesters moeten bij dit soort koppen op de kaart zetten DIP  moet duidelijker en kop beter gerond ,voor deze  belangrijke raskenmerken moeten dan punten in mindering gebracht worden ,steeds vaker zien we ook G.H. met fijnere tot fijne kopjes dit is ongewenst want hoe fijner de kop hoe fijner de snavel iets wat we beslist niet willen, daaraan gekoppeld fijnere en gladdere neusdoppen wat sommigen belangrijk vinden maar wat in relatie tot kop, dip en snavel totaal onbelangrijk is, de snavel moet altijd krachtig zijn boven en onder snavel even krachtig dit bereikt men alleen met brede krachtige koppen dat de neusdoppen dan vaak wat grof  worden moete2012n we dan maar voor lief nemen, wat dit aangaat zijn onze oosterburen verder want daar let men totaal niet op te grove neusdoppen en krijgen deze duiven gewoon 97 pnt. nu wil ik met dit schrijven beslist geen grove neusdoppen promoten maar probeer u duidelijk te maken de mate van belangrijkheid bij de G.H., als de snavel het juiste volume niet heeft moeten er punten in mindering gebracht worden, met een prima krachtige snavel en grovere neusdoppen mag een Genuine Homer nog het hoogste aantal punten krijgen andersom nooit, opgemerkt moet worden dat vooral doffers waarbij de neusdoppen bij het ouder worden wat gegroeid zijn de Dip wat moeilijker te zien is maar als je deze wat grotere neusdoppen weg denkt moet men zich voor kunnen stellen hoe deze Dip is, de insider zal hier minder moeite mee hebben dan de wat onervarener keurmeester/fokker maar met deze uitleg hopen wij dat het voor de onervarener keurmeester en fokker wat meer duidelijkheid over deze materie is ontstaan, in de praktijk zien we verder minder problemen met de oogkleur, de oogranden een enkele keer komt het voor dat deze donkerder moeten zijn bij de blauw varianten, de kleur en tekening geeft weinig problemen, komt ook op de laatste plaats in de beoordeling de zwarte kleurslag verdiend onze clementie deze zijn in type nog niet zover ook de kleur is nog niet intensief genoeg hier word aan gewerkt.

Tot zover de belangrijkste feiten over onze GENUINE HOMERS over het afgelopen seizoen.

Daan Admiraal /Jos de Poel rasbegeleiders