Naar EH                 Verslag RBC van de Exhibition Homer 

De Exhibition Homer in het tentoonstellingsseizoen 2011/2012               

Waar we op moeten letten is dat een EH meer dan een kop en snavel alleen is. Het is wel 1 van de belangrijkste raskenmerken maar als er bv geen body is of de stand is niet correct dan moet daar op gedrukt worden. Alles moet in verhouding zijn dus ook de snavel, deze moet wel fors zijn en een doffer moet ook een echte forse dofferkop hebben met  de bijbehorende dikke stompe korte onder en bovensnavel. Een aantal dieren die afgelopen seizoen hoog hebben gescoord toonden een perfect afhellende stand, een gladde bevedering, met name ook in de halsbevedering. Toch waren er soms doffers die hoog scoorden maar wel de forse dofferkop misten. Ik heb ook dieren gezien met perfecte koppen maar die het toch in de vaste stand met de mooie gestrekte hals lieten afweten. Punt van aandacht is soms wel de brede staartdracht. We moeten hier goed op selecteren. Ook de vleugeldracht verdient onze aandacht. Afhangende vleugels zijn lelijk en dient bestraft te worden. Het is niet nodig, er zijn genoeg dieren zonder dit euvel.

De oogranden blijven we aan werken alhoewel het volgens mij bijna niet is te verwezenlijken om met die lange voorkoppen een ronde oogrand te fokken., de vorm moet volgens de standaard rond zijn. 90 % van de EH hebben ovale oogranden wat te maken heeft met de grote lengte in de voorkop. Ook dat je soms aan de bovenkant van het oog een gedeelte van de iris niet ziet  maar alleen de pupil is een euvel wat regelmatig te zien is. Het dient op de kaart vermeld te worden. Ook daar moeten we proberen beter op te selecteren.

Te weinig bevedering onder de oogrand is ook een regelmatig voorkomend euvel. Het is lelijk. Meer aandacht voor de oogranden is dus gewenst! Ook de oogkleur is niet altijd even goed. Bij jonge dieren is clementie gewenst tot ze zijn uit geruid maar bij oude moeten we de juiste parelogen zien en een pareloog is een pareloog, rode adering erin is niet goed. Door selectie moeten we dit zien kwijt te raken.Vanaf het komende tentoonstellingsseizoen geldt een wijziging/aanpassing van de standaards van de Engelse rassen, waaronder ook de Show Homer. Het accent komt nog meer te liggen op de kopvorm en snavel, gevolgd door neusdoppen, ogen en oogranden (de complete kop) en daarna het type, stand en houding. Neemt niet weg dat type, stand en houding nu minder belangrijk zouden zijn. Een duif met een uitmuntende kop en een G type en stand zal nooit een hoog predicaat mogen krijgen.

S. de Bruine/ D. Admiraal