Naar BTTR                 Belgische Tentoonstellingsreisduif                                                                                             Naar RBC

 

 

 

Verslag rasbegeleidingscommissie 2010                           

 

De Belgische Tentoonstellingsreisduif het afgelopen showseizoen.

 

Verslag van de rasbegeleidingscommissie over de Belgische Tentoonstellingsreisduif in het afgelopen jaar 2010.

Omdat het fokkerpotentieel nog gering is valt er weinig te vertellen over de algemene situatie van dit ras. Voorzichtig aan begint het aantal fokkers op te lopen. Er zijn voor  zover mij bekend nu een vijf tal liefhebbers die met dit mooie ras zijn begonnen. Sommigen eerst met een paar duiven om te wennen en er zijn er die verder geholpen willen worden of zijn inmiddels geholpen.  Het zou zo zijn dat er in zuidelijk Nederland nog een paar fokkers zijn (T.T. Loon op Zand),maar die zijn mij niet bekend en die zijn in ieder geval en helaas geen lid van onze club.

Het valt op dat voornamelijk de niet-club keurmeesters nog steeds niet goed raad weten met onze huidige standaard, gezien de nogal ruim wisselende opmerkingen van terecht tot volkomen onzin. Dit is ook best wel begrijpelijk omdat er nou eenmaal weinig dieren zijn en het ras voor Nederlandse begrippen nog jong is en daarom weinig bekend. Een goede instructie is nodig teneinde het ras de kans te geven dat het verdient. De rasbegeleiders hebben een opzet, tot aanscherping van de standaard, deze al of niet te plaatsen in een standaardbijlage, uitvoerig bezien aan de hand van de huidige stand van de BTTR.  Deze aspecten zijn besproken met een Belgische liefhebber die al jaren een goede kenner van het ras is en de Belgische standaard zeer goed kent. In het bijgaande overzicht zijn die aspecten weergegeven. Deze elementen zullen dit jaar door de rasbegeleidingscommissie nader onder de loep genomen worden en de zwaarte ervan worden bepaald. Dit moet leiden tot een completeren van de standaard. Onduidelijkheid bestaat er voor de kleurslagen. Het voorstel is om alle kleuren toe te staan conform de Belgische standaard en conform de NSP en de DSP.  Een voorstel zal daartoe moeten worden gedaan. Een verder voorstel is dat er in de standaard een instructie  wordt  gegeven welke zaken er nu werkelijk toe doen en welke beslist niet, maar dat geldt voor alle postduivenrassen.

Al met al kan van de huidige stand worden gezegd dat het ras in uniformiteit vooruitgaat. Hierdoor zal het ras winnen aan acceptatie en zal het meer gewaardeerd worden en even serieus bekeken worden als onze overige clubrassen.   

 

Fokker: Cees van Oeveren

 

Keurmeester: Jos de Poel

De Belgische Tentoonstellingsreisduif is in de onderstaande kleurslagen erkend. 

Wit, zwart, dun, dominant rood, dominant geel, blauw zwartgeband, blauwzilver donkergeband, roodzilver geband, geelzilver geband, blauw gekrast, blauwzilver gekrast, roodzilver gekrast, geelzilver gekrast, blauw schimmel, bont in alle erkende kleuren.