Index  Nieuws  Vererving   NSP  DSP   Dragoon  Gen.Homer   Show Homer  Ex.Homer   Show Antwerp  Giant Homer  Show Racer
 
BTTR   Gastenboek   Ledenlijst   Vraag & aanbod Links Rasbegeleidingscommissie

 

 

 

 

                              De Kleurpostduif

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nieuw aangenomen voorstel betreft ringen Kleurpostduiven

Tijdens de laatst gehouden NBS ledenvergadering is het voorstel aangenomen om toe te staan Kleurpostduiven te showen die een NBS-ring en een NPO-ring omhebben. 2 ringen dus. Het is voor een kleurpostduivenhouder dus altijd mogelijk zijn overtolligedieren te verkopen aan vliegpostduivenhouders omdat ze dan een NPO-ring dragen.............. De SPC en NBS denken met U mee!!

Het is t/m het showseizoen 2017-2018 toegestaan Kleurpostduiven in te sturen alleen met een NPO-ring, daarna mag dit niet meer.

 

Op 23 JAnuari 2013 is tijdens de Championshow in Nieuwegein de kleurpostduif met hulp van diverse leden van de SPC ter erkenning ingestuurd. Het was een groot succes. Ze zijn direct erkend in 14 verschillende kleuren te weten:

Choco, Bont in alle erkende kleuren, Poederblauw geband, Geel, Indigo geband, Poederblauw gekrast, Veelkleurig, Wit, Zwart, Dun, Zwart getijgerd, Dun getijgerd, Wit geelschild, Wit zwartschild, Wit roodschild, Geelschildtijger, Andalusisch blauw, Bruin.

 

 KLEURPOSTDUIF (conceptstandaard SPC 7-11-2013)

 Land van oorsprong: Nederland                                                                                           

Algemeen voorkomen

Krachtig postduiven type, middelhoge stand, licht opgerichte houding.

Raskenmerken

Kop:             De voorkop met de snavel en de neusdoppen een bijna rechte lijn vormend, de rechte    lijn mag iets hol zijn maar nooit bol, bovenkop gerond met hoogste en breedste punt    boven de ogen,  bovenkop licht gerond vloeiend, overgaand  in de achterkop die weer    vloeiend overgaat in de hals. 

Ogen:           oranjegeel tot oranjerood en de zogenaamde staalogen , intelligente/schrandere    uitdrukking, bij bruin kleurige een vals pareloog, bij wit donkerbruin, bij wit    veerveld    om/bij de ogen, bij gekleurde duiven, ook donkere iris. Beide ogen gelijk! 

Oogranden:    Fijn, rond, kleur conform de bevedering, goed omsloten. 

Snavel:          Middellang, niet te korte goed sluitende snavel. Kleur afhankelijk van de kleurslag. 

Hals:             Krachtig, middellang en glad. Keel goed uitgesneden. 

Borst:           Gerond, iets voor de vleugelbogen uitkomend. 

Rug:              Breed, goed gesloten en gelijkmatig overgaand naar de staart. 

Vleugels:       Breed en vrij lang, vleugeldracht normaal en op de rug gedragen. 

Staart:         Middellang, staartdracht normaal, afhellend, 12 pennen. 

Benen:          Middellang. 

Bevedering:   Rijk, glad en strak aanliggend. 

Kleurslagen:  Choco, Bont in alle erkende kleuren, Poederblauw geband, Geel, Geelzilver geband, Geelzilver gekrast, Indigo geband, Poederblauw gekrast, Veelkleurig, Wit, Zwart, Dun, Zwart getijgerd, Dun getijgerd, wit zwartschild, wit roodschild, wit geelschild, Geelschildtijger, Andalusisch blauw, Bruin, Zwart sprenkel.

Kleur en tekening: Zo intensief mogelijk. 

Ringmaat:     9 mm.

 

Noot: staalogen zijn ogen net als een vals pareloog maar dan met wat meer paars in de iris.

 

Ernstige fouten: Te klein, te smal, te compact, platte borst, te hoge of te lage stand, te horizontale houding, te gewelfde voorkop, platte kop en/of achterkop, te hoekige kop, te korte te lange of te dunne snavel,  keel wam, te korte vleugels. 

Beoordeling:  Algemeen voorkomen, type en houding, kleur,  kopvorm , bevedering, tekening, snavel, oogkleur en oogranden. 

Omdat het een vormduif betreft komen type en houding op de 1e plaats. Op de 2e plaats komt de kleur. Omdat het om een kleurpostduif gaat kan een duif met een U type en houding maar een mindere kleur nooit meer 96 punten halen dit in tegenstelling met de andere postduivenrassen.

De neusdoppen bij doffers zullen altijd wat grover zijn als bij duivinnen wat als normaal beschouwd moet worden.

Het recessief rood en geel van de Meulemans is intensief maar op rug en staart nog wat blauwig naar een perfecte kleur moet worden  gestreefd.

======================================================================================================================================================

   

          Poederblauw geband                               Poederblauw gekrast                                                    Wit                  

    

                   Bruin gekrast                                          Wit  Zwartschild                                           Geelschildtijger

                           Almond